Close

Consell Escolar

En el Consell Escolar s’hi tracten qüestions que fan referència al funcionament intern del centre, i s’informa d’aspectes com el calendari de curs, les inscripcions d’alumnes nous i el pressupost econòmic que fa referència als fons públics.

El Consell Escolar el formen:

   – La Directora

   – 3 representants de l’empresa que gestiona l’escola

   – 4 representants dels professors

   – 2 representants dels alumnes

   – 1 representant del personal d’administració i serveis

   – 4 representants dels pares i mares

Els representants dels pares es trien en unes eleccions, a les que es pot presentar qualsevol pare o mare de l’escola. Aquestes eleccions són oficials i les convoca el Departament d’Ensenyament. Les persones del consell escolar s’escullen per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Ara mateix, els representants dels pares i mares que formen part del Consell Escolar són: Guillem Terrés, Maite Mor, Lucia Ventura i Rosa.